nên dùng quạt hay máy lạnh

nên dùng quạt hay máy lạnh

nên dùng quạt hay máy lạnh

nên dùng quạt hay máy lạnh