máy sấy quần áo có tốn nhiều điện không?

máy sấy quần áo có tốn nhiều điện không?

máy sấy quần áo có tốn nhiều điện không?

máy sấy quần áo có tốn nhiều điện không?